Novinky

Oslava konce školního roku

Zveme všechny rodiče a děti na oslavu konce školního roku.Na školní zahradě budeme grilovat buřty. Zajistíme pečivo, hořčici, kečup a pití. Buřty si zajistí každý sám. Těšíme se

Prázdninové hlídání

Kapacita prázdninového hlídání je naplněna!

Konzultace o dětech

Vážení rodiče, máte možnost domluvit si schůzky s pedagogy a pohovořit si o Vašich dětech.

ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ - UPOZORNĚNÍ

Z bezpečnostních důvodů a ochrany Vašich dětí budou dveře u hlavního vchodu do školky zamčené, pro vstup zvoňte.

Vítejte na stránkách Linetky!

Historie školy

Naše firemní škola vznikla za podpory Evropských sociálních fondů a firmy LINET. Funguje od 7.9.2009. Škola je dvoutřídní s kapacitou 41 dětí. Děti zaměstnanců jsou přijímány od 2 let. Provozní doba školy je přizpůsobena potřebám zaměstnanců. Škola pracuje podle vzdělávacího programu "Začít spolu" , který klade důraz na individuální přístup k dětem.Dětem je k dispozici tělocvična a dětské hřiště,Škola je moderně vybavena a splňuje všechny požadavky pro předškolní vzdělávání.O děti pečují kvalifikovaní pedagogové,kteří uplatňují moderní trendy ve výchově a vzdělávání.Specifikem naší školy je projekt "Malí vynálezci z Linetky", v rámci kterého se děti seznamují s procesem výroby firmy LINET.

Kritéria pro přijetí dětí

  1. Děti zaměstnanců (rodiče i prarodiče) Linetu
  2. Dítě zaměstnance dovršilo před nástupem do MŠ 2 let - děti se přijímají od nejstaršího podle data narození
  3. Rodič dítěte je zaměstnancem agentury pracující pro Linet
  4. Ostatní děti od 3 let do naplnění kapacity školy

Prázdninový provoz

Provoz o letních prázdninách bude omezený od 6:00 do 16:00 Škola bude uzavřena od 7.7. do 17.7.2015 a 25.8. - 31.8.2015

Hlídání o prázdninách

VYUŽIJTE NAŠI NABÍDKU NA HLÍDÁNÍ DĚTÍ O PRÁZDNINÁCH

Podmínky a ceník najdete zde.

Projekt HRAD


Název projektu:
HRAD – pracujeme Harmonicky, Rovnovážně, Alternativně i Doma

Název programu: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Řídící orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Zadavatel/koordinátor: LINET spol. s r.o.

Partneři: Kolpingova rodina Smečno a Mateřská škola Linetka, s.r.o.

Hlavním cílem projektu je: vytvoření komplexní metodiky slaďování rodinného a pracovního života (WLB) a rovných příležitostí (RP) využitelné i pro další zaměstnavatele mimo společnost žadatele. Projekt tak bude mít dopad na kvalitu života v daném regionu. Cíle bude dosaženo prostřednictvím vytvoření metodiky "Strategie podpory Work &L ife Balance a podpory rovných příležitostí", která bude podporu v oblasti WLB a RP řešit komplexně, ale zároveň bude obsahovat konkrétní kroky a nástroje pro realizaci podpory. Metodika bude postavena na několika pilířích, které budou otestovány pilotně v podmínkách společnosti LINET. Testování bude na konci projektu vyhodnoceno a metodika upravena o zjištěné nedostatky. Poznatky budou předány dalším zaměstnavatelům v regionu.

Projektový manažer: Bc. Lubomíra Pišťáková, lubomira.pistakova@linet.cz, tel. 312 576 496

Linetka získala prestižní certifikát

Pedagogický sbor naší školy prošel 3 letým vzdělávacím programem akreditované vzdělávací instituce MŠMT Alfa Human Service a získal tak certifikát " Mateřská škola přátelská k dětem a rodičům" Cílem bylo posilování výchovných a manažerských kompetencí pedagogů v MŠ.Pedagogové se učili pracovat na sobě samých v oblasti vlastní psychické stability, sebehodnocení, základních komunikačních dovedností v týmu a v kontaktu s rodiči dětí.Pedagogové si tímto projektem zvýšili odbornost s důrazem na respekt, porozumění a humanitu.Více informací o podmínkách certifikátu naleznete na : http\\www.alfabet.cz