Novinky

Prázdninové hlídání

Kapacita prázdninového hlídání je naplněna!

Fotografování dětí

Ve čtvrtek 26.5.2016 se budou děti fotografovat na společnou fotografii.

poslední divadelní předplatné

Broučci jedou 25.5.2016 naposledy do slánského divadla na předplatné.Odjezd 12:30

Konzultace o dětech

Vážení rodiče, máte možnost domluvit si schůzky s pedagogy a pohovořit si o Vašich dětech.

ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ - UPOZORNĚNÍ

Z bezpečnostních důvodů a ochrany Vašich dětí budou dveře u hlavního vchodu do školky zamčené, pro vstup zvoňte.

Vítejte na stránkách Linetky!

Historie školy

Naše firemní škola vznikla za podpory Evropských sociálních fondů a firmy LINET. Funguje od 7.9.2009. Škola je dvoutřídní s kapacitou 41 dětí. Děti zaměstnanců jsou přijímány od 2 let. Provozní doba školy je přizpůsobena potřebám zaměstnanců. Škola pracuje podle vzdělávacího programu "Začít spolu" , který klade důraz na individuální přístup k dětem.Dětem je k dispozici tělocvična a dětské hřiště,Škola je moderně vybavena a splňuje všechny požadavky pro předškolní vzdělávání.O děti pečují kvalifikovaní pedagogové,kteří uplatňují moderní trendy ve výchově a vzdělávání.Specifikem naší školy je projekt "Malí vynálezci z Linetky", v rámci kterého se děti seznamují s procesem výroby firmy LINET.

Kritéria pro přijetí dětí

  1. Děti zaměstnanců (rodiče i prarodiče) Linetu
  2. Dítě zaměstnance dovršilo před nástupem do MŠ 2 let - děti se přijímají od nejstaršího podle data narození
  3. Rodič dítěte je zaměstnancem agentury pracující pro Linet
  4. Ostatní děti od 3 let do naplnění kapacity školy

Prázdninový provoz

Provoz o letních prázdninách bude omezený od 6:00 do 16:00 Škola bude uzavřena od 7.7. do 17.7.2015 a 25.8. - 31.8.2015

Hlídání o prázdninách

VYUŽIJTE NAŠI NABÍDKU NA HLÍDÁNÍ DĚTÍ O PRÁZDNINÁCH

Podmínky a ceník najdete zde.

Projekt HRAD


Název projektu:
HRAD – pracujeme Harmonicky, Rovnovážně, Alternativně i Doma

Název programu: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Řídící orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Zadavatel/koordinátor: LINET spol. s r.o.

Partneři: Kolpingova rodina Smečno a Mateřská škola Linetka, s.r.o.

Hlavním cílem projektu je: vytvoření komplexní metodiky slaďování rodinného a pracovního života (WLB) a rovných příležitostí (RP) využitelné i pro další zaměstnavatele mimo společnost žadatele. Projekt tak bude mít dopad na kvalitu života v daném regionu. Cíle bude dosaženo prostřednictvím vytvoření metodiky "Strategie podpory Work &L ife Balance a podpory rovných příležitostí", která bude podporu v oblasti WLB a RP řešit komplexně, ale zároveň bude obsahovat konkrétní kroky a nástroje pro realizaci podpory. Metodika bude postavena na několika pilířích, které budou otestovány pilotně v podmínkách společnosti LINET. Testování bude na konci projektu vyhodnoceno a metodika upravena o zjištěné nedostatky. Poznatky budou předány dalším zaměstnavatelům v regionu.

Projektový manažer: Bc. Lubomíra Pišťáková, lubomira.pistakova@linet.cz, tel. 312 576 496

Linetka získala prestižní certifikát

Pedagogický sbor naší školy prošel 3 letým vzdělávacím programem akreditované vzdělávací instituce MŠMT Alfa Human Service a získal tak certifikát " Mateřská škola přátelská k dětem a rodičům" Cílem bylo posilování výchovných a manažerských kompetencí pedagogů v MŠ.Pedagogové se učili pracovat na sobě samých v oblasti vlastní psychické stability, sebehodnocení, základních komunikačních dovedností v týmu a v kontaktu s rodiči dětí.Pedagogové si tímto projektem zvýšili odbornost s důrazem na respekt, porozumění a humanitu.Více informací o podmínkách certifikátu naleznete na : http\\www.alfabet.cz